Evaluarea proiectelor inscrise in cadrul Galei Societatii Civile, editia 2017, se va desfasura online in doua etape:

I etapa de jurizare [3 saptamani]:

- 6 aprilie - 25 aprilie 2017: se vor evalua si nota proiectele din cadrul fiecarei sectiuni ale categoriilor competitiei (A, B, C si D), stabilindu-se astfel ierarhia din cadrul fiecarei sectiuni si a premiilor din cadrul acestora.

A II-a etapa de jurizare [2 saptamani]:

- 28 aprilie/ 2 mai - 15 mai 2017: se vor evalua si nota proiectele castigatoare ale Premiului I din cadrul sectiunilor Categoriilor A si B, de catre toti membrii juriului de la toate categoriile competitiei, pentru stabilirea castigatorului Marelui Premiu al Galei Societatii Civile 2017.

Metodologie jurizare

Evaluare: Proiectele inscrise in cadrul sectiunilor din Categoriile A si B vor fi evaluate de catre membrii juriului dupa cele 4 criterii obligatorii:
Criterii obligatorii:
1) Relevanta
2) Eficacitate
3) Coerenta
4) Impact

Proiectele incadrate in Categoria C vor fi evaluate si notate dupa cele 4 criterii obligatorii: Relevanta, Eficacitate, Coerenta si Impact + criteriul aferent incadrarii intr-una dintre cele patru sectiuni, astfel:
1) Sectiunea Buget - / Eficienta +: 4 criterii obligatorii + criteriul Eficienta
2) Sectiunea Impact: 4 criterii obligatorii
3) Sectiunea Durabilitate: 4 criterii obligatorii + criteriul Durabilitate
4) Sectiunea Originalitate: 4 criterii obligatorii + criteriul Originalitate

Proiectele, campaniile si programele inscrise in Categoria D vor fi evaluate dupa cele 4 criterii obligatorii si, in functie de optiunile aplicantului la inscriere, 3 criterii optionale – care pot fi individual bifate si argumentate in cadrul formularului la inscriere:
Criterii optionale:
5) Eficienta
6) Durabilitate
7) Originalitate.

Notare
:
- fiecare membru al juriului va acorda cate o nota pentru fiecare criteriu in parte, functie de gradul de indeplinire a criteriului respectiv;
- notele vor fi acordate pe o scala de la 1 la 5, 1 reprezentand nota minima, iar 5 nota maxima, care poate fi obtinuta;
- nota de evaluare a unui proiect acordata de un membru al juriului va fi obtinuta prin media aritmetica a notelor obtinute la fiecare criteriu;
- nota finala a unui proiect, cu care se poate califica pentru unul dintre premiile pe sectiuni/ Marele Premiu acordate in cadrul Galei Societatii Civile, reprezinta media aritmetica a notelor de evaluare acordate de membrii juriului care au evaluat proiectul;


Criterii de jurizare:

A. Criterii obligatorii

Relevanta:
se refera la masura in care proiectul raspunde unor nevoi sau unor probleme. Un proiect este relevant prin scopul si obiectivele pe care si le propune pentru a rezolva problemele sau pentru a satisface nevoile identificate la nivelul grupurilor tinta sau la nivelul societatii, in ansamblu. In acest context, alegerea publicului tinta si adecvarea proiectului la specificul sau constituie elemente importante. Nevoile grupului tinta pot fi identificate prin studii si cercetari sau prin observare directa.

Gradul maxim de relevanta poate fi atins de catre un proiect in cazul in care obiectivele corespund intru totul nevoilor identificate (obiective=nevoi).

Pentru Sectiunea "Proiecte si campanii de Responsabilitate Sociala", „Relevanta” unui proiect va fi evaluata astfel:
Relevanta: se refera la masura in care proiectul raspunde unor nevoi sau unor probleme identificate in cadrul comunitatii in care compania activeaza. Un proiect de responsabilitate sociala (initiat si implementat in parteneriat cu o organizatie non-profit, neguvernamentala) este relevant atunci cand proiectul este adecvat beneficiilor de business ale companiei/ se incadreaza in strategia de dezvoltare durabila a companiei.

Gradul maxim de relevanta poate fi atins de catre un proiect in cazul in care obiectivele de dezvoltare durabila ale companiei corespund intru totul nevoilor identificate in randul beneficiariilor/ categoriilor de public tinta (dupa caz: comunitate, clientii companiei, angajatii companiei etc.), dar si in practica de afaceri (business) - (obiective=nevoi).

Eficacitatea:
reprezinta masura in care proiectul si-a atins obiectivele. Cu alte cuvinte, eficacitatea se reflecta in corespondenta dintre obiectivele planificate si rezultatele proiectului. Pentru a putea stabili cat de eficace este un proiect, este util ca rezultatele acestuia sa fie observabile si masurabile (iar obiectivele sa fi fost si ele definite in termeni observabili si masurabili). Eficacitatea este principalul criteriu de evaluare a unui proiect, fiind, in acelasi timp, si un argument pentru credibilitate.

Gradul maxim de eficacitate este atins atunci cand raportul dintre rezultate si obiective este echivalent (Eficacitate: obiective = rezultate).

Coerenta:
acest criteriu se refera la masura in care exista o corespondenta intre: nevoi identificate - obiective - activitati - resurse - rezultate.

Impactul:
se refera la produsele/ rezultatele unui proiect, adica la schimbarile generate pe termen mediu sau lung, la efectele pozitive sau negative pe care le-a indus, la cele intentionate sau neintentionate. Atingerea obiectivelor propuse reprezinta premise pentru impact, insa efectele sunt cele care ofera dimensiunea acestui criteriu. Intrebarea-cheie este: "Ce schimbari au fost generate de activitatile proiectului, ce este diferit ca urmare a implementarii acestuia si nu ca urmare a altor factori?"

B. Criterii optionale

Eficienta:
se stabileste prin raportul dintre resursele consumate si rezultatele obtinute. Resursele consumate in cadrul unui proiect pot fi atat financiare si materiale, cat si umane (experti, voluntari) sau resurse de timp. Acest criteriu urmareste punerea in balanta a rezultatelor obtinute cu resursele utilizate. Acest criteriu este nuantat in functie de dimensiunea si de specificul fiecarui proiect (de exemplu, unele tipuri de schimbari sociale sunt mai mari consumatoare de resurse). Nu conteaza tipul si cantitatea de resurse, ci care este raportul dintre resursele consumate si rezultate.

Gradul maxim de eficienta atins de un proiect corespunde situatiei in care se obtin rezultate foarte bune si durabile, cu un consum redus de resurse.

Durabilitatea:
constituie masura in care rezultatele, efectele, activitatile sau actiunile din cadrul unui proiect rezista in timp, chiar si dupa incheierea finantarii. Acest criteriu este echivalent cu potentialul de sustinere a efectelor proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme functionale, posibil de extins la nivel mai larg. Un element al durabilitatii il reprezinta capacitatea de a atrage sau de a mobiliza resurse: comunitate locala, beneficiari, voluntari, persoane care si-au dezvoltat anumite competente si care pot continua activitatile etc.

Originalitatea:
se reflecta in solutiile propuse la problemele si nevoile identificate, in modul de abordare a acestora si in produsele proiectului. Originalitatea este data de modul in care proiectul se diferentiaza de alte interventii, ca model si ca solutie sociala sau educationala, aducand un plus de valoare.