Evaluarea proiectelor inscrise in cadrul Galei Societatii Civile, editia 2018, se va desfasura online in doua etape:

I etapa de jurizare [2 saptamani]:

- 10 aprilie - 26 aprilie 2018: evaluarea și notarea proiectelor din cadrul fiecărei secțiuni ale categoriilor competiției (A, B, C și Premiul Special Organizația NEW ENTRY) și stabilirea ierarhiei și premiilor din cadrul acestora;.

A II-a etapa de jurizare [2 saptamani]:

- 30 aprilie - 14 mai 2018: evaluarea și notarea proiectelor câștigătoare ale Premiului I/ secțiunile din cadrul Categoriilor A și B pentru stabilirea castigatorului Marelui Premiu al Galei Societății Civile 2018 și evaluarea pentru Premiul Special pentru INOVAȚIE.

Metodologie jurizare
:

Proiectele înscrise în cadrul secțiunilor din Categoriile A și B, din secțiunea Inițiative cetățenești și pentru Premiul Special Organizația NEW ENTRY vor fi evaluate de către membrii juriului după cele 6 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Relevanță (15%)
2) Eficacitate (15%)
3) Eficiență (15%)
4) Coerență (25%)
5) Impact (25%)
6) Originalitate (5%)

Proiectele care vor intra pe shortlist pentru Premiu Special pentru INOVAȚIE (care vor obține nota 5, nota maximă în prima etapă de evaluare la criteriul Originalitate) vor fi evaluate pentru acest premiu în a doua etapă după 6 criterii:
1) Originalitate (25%)
2) Relevanță (15%)
3) Eficacitate (15%)
4) Eficiență (15%)
5) Coerență (15%)
6) Impact (15%)

Campaniile de comunicare înscrise în secțiunea Campanii de comunicare pe teme sociale vor fi evaluate de către membrii juriului după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Originalitate (30%)
2) Coerență (25%)
3) Relevanță (15%)
4) Eficacitate (15%)
5) Impact (15%)

Programele înscrise în secțiunea dedicată și proiectele care vor intra pe shortlist pentru Marele Premiu (în a doua etapă de evaluare) vor fi notate de către membrii juriului după 7 criterii, cu ponderi egale:
1) Relevanță
2) Eficacitate
3) Eficiență
4) Coerență
5) Impact
6) Originalitate
7) Durabilitate

Notare
:
- fiecare membru al juriului va acorda cate o nota pentru fiecare criteriu in parte, functie de gradul de indeplinire a criteriului respectiv;
- notele vor fi acordate pe o scala de la 1 la 5, 1 reprezentand nota minima, iar 5 nota maxima, care poate fi obtinuta;
- nota de evaluare a unui proiect acordata de un membru al juriului va fi obtinuta prin media ponderata, conform procentajelor expuse mai sus. Exceptie vor face doar evaluarile pentru sectiunea Programe si evaluarea pentru Marele Premiu, ale caror note de evaluare vor fi obtinute prin medie aritmerica.
- nota finala a unui proiect, cu care se poate califica pentru unul dintre premiile pe sectiuni/ Marele Premiu acordate in cadrul Galei Societatii Civile, reprezinta media aritmetica a notelor de evaluare acordate de membrii juriului care au evaluat proiectul;

Criterii de jurizare:

Relevanta: se refera la masura in care proiectul raspunde unor nevoi sau unor probleme. Un proiect este relevant prin scopul si obiectivele pe care si le propune pentru a rezolva problemele sau pentru a satisface nevoile identificate la nivelul grupurilor tinta sau la nivelul societatii, in ansamblu. In acest context, alegerea publicului tinta si adecvarea proiectului la specificul sau constituie elemente importante. Nevoile grupului tinta pot fi identificate prin studii si cercetari sau prin observare directa.

Gradul maxim de relevanta poate fi atins de catre un proiect in cazul in care obiectivele corespund intru totul nevoilor identificate (obiective=nevoi).


Eficacitatea:
reprezinta masura in care proiectul si-a atins obiectivele. Cu alte cuvinte, eficacitatea se reflecta in corespondenta dintre obiectivele planificate si rezultatele proiectului. Pentru a putea stabili cat de eficace este un proiect, este util ca rezultatele acestuia sa fie observabile si masurabile (iar obiectivele sa fi fost si ele definite in termeni observabili si masurabili). Eficacitatea este principalul criteriu de evaluare a unui proiect, fiind, in acelasi timp, si un argument pentru credibilitate.

Gradul maxim de eficacitate este atins atunci cand raportul dintre rezultate si obiective este echivalent (Eficacitate: obiective = rezultate).

Eficienta:
se stabileste prin raportul dintre resursele consumate si rezultatele obtinute. Resursele consumate in cadrul unui proiect pot fi atat financiare si materiale, cat si umane (experti, voluntari) sau resurse de timp. Acest criteriu urmareste punerea in balanta a rezultatelor obtinute cu resursele utilizate. Acest criteriu este nuantat in functie de dimensiunea si de specificul fiecarui proiect (de exemplu, unele tipuri de schimbari sociale sunt mai mari consumatoare de resurse). Nu conteaza tipul si cantitatea de resurse, ci care este raportul dintre resursele consumate si rezultate.

Gradul maxim de eficienta atins de un proiect corespunde situatiei in care se obtin rezultate foarte bune si durabile, cu un consum redus de resurse.


Coerenta:
acest criteriu se refera la masura in care exista o corespondenta intre: nevoi identificate - obiective - activitati - resurse - rezultate.

Impactul:
se refera la produsele/ rezultatele unui proiect, adica la schimbarile generate pe termen mediu sau lung, la efectele pozitive sau negative pe care le-a indus, la cele intentionate sau neintentionate. Atingerea obiectivelor propuse reprezinta premise pentru impact, insa efectele sunt cele care ofera dimensiunea acestui criteriu. Intrebarea-cheie este: "Ce schimbari au fost generate de activitatile proiectului, ce este diferit ca urmare a implementarii acestuia si nu ca urmare a altor factori?"

Originalitatea: se reflecta in solutiile propuse la problemele si nevoile identificate, in modul de abordare a acestora si in produsele proiectului. Originalitatea este data de modul in care proiectul se diferentiaza de alte interventii, ca model si ca solutie sociala sau educationala, aducand un plus de valoare.

Durabilitatea:
constituie masura in care rezultatele, efectele, activitatile sau actiunile din cadrul unui proiect rezista in timp, chiar si dupa incheierea finantarii. Acest criteriu este echivalent cu potentialul de sustinere a efectelor proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme functionale, posibil de extins la nivel mai larg. Un element al durabilitatii il reprezinta capacitatea de a atrage sau de a mobiliza resurse: comunitate locala, beneficiari, voluntari, persoane care si-au dezvoltat anumite competente si care pot continua activitatile etc.