Capitolul II. Participanții
Capitolul VI. Înscrierea
Capitolul VII. Dreptul de autor
Capitolul VIII. Criterii de jurizare
Capitolul IX. Procesul de jurizare
Capitolul X. Tipuri de premii

Art. 1.
Competitia anuală "Gala Societății Civile" este cel mai important proiect dedicat activității sectorului asociativ din România. Are ca misiune recunoașterea tuturor inițiativelor luate pentru îmbunătățirea vieții într-o comunitate, promovarea și premierea spiritului civic și a responsabilității sociale în România. Proiectul aduce un plus de vizibilitate celor mai bune initiațive civice, contribuind astfel la creșterea sectorului asociativ din România.

Art. 2.
Gala Societății Civile este o marcă înregistrată a Fundației "Gala Societății Civile”. Întreaga coordonare, organizare, comunicare și promovare a proiectului și a evenimentului, precum și managementul brandului "Gala Societății Civile" sunt realizate de către membrii echipei Fundației "Gala Societății Civile".


Capitolul II.
Participanții

Art. 1.
Participanții care pot depune aplicații sunt: asociații, fundații, federații, grupuri de inițiativă și persoane fizice, care activează pe teritoriul României sau în afara acestuia sau pentru beneficiari de naționalitate română.


Art. 1.
Sunt eligibile proiectele care au fost implementate în anii anteriori, dar care au fost finalizate cel tarziu în luna decembrie 2016 sunt prezentate rezultatele până la această dată, rezultatele cuantificabile și demonstrabile. Nu pot fi re-înscrise proiecte depuse la edițiile anterioare ale evenimentului cu ACEEAȘI PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE.

Proiectul este, prin definiție, un set de acțiuni sau activități planificate, delimitate în timp, care urmăresc atingerea unor obiective, cu un buget, de regulă, fix, având rezultate cuantificabile. Pot fi înscrise în competitie și anumite proiecte care sunt componente distincte ale unui program, subdiviziuni ale acestuia, implementate pentru a atinge un set de obiective prestabilite, cu condiția ca acestea să nu fi fost înscrise la edițiile anterioare ale competiției.

Art. 2.
Sunt eligibile programele sau activitățile cu caracter permanent ale unei organizații doar în cadrul secțiunii "Programe" din categoria D a competiției, cu condiția ca acestea să NU fi fost înscrise la edițiile anterioare ale competitiei.

Art. 3.
Proiectele sau programele care au ca inițiator principal o instituție de stat sau o companie NU sunt ELIGIBILE.

Art. 4.
Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român.

Art. 5.
Participanții trebuie să aibă capacitatea de a acționa, conform statutului propriu, în domeniul căruia i se adresează proiectul.

Art. 6.
Participanții trebuie să demonstreze prin statut: că nu sunt înființate de niciun partid politic, că nu finanțează partide politice și, în general, că sunt nepartinice.

Art. 7.
Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la una din secțiunile jurizate direct de membrul respectiv.

Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (și ca voluntar) are obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte.

Nu se consideră conflict de interese cazul în care o organizație, care are în board sau în echipa de conducere un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la o altă secțiune decât cea analizată de membrul juriului în cauză, și acesta se abține de la vot în a doua etapă de jurizare, în evaluarea proiectelor pentru Marele Premiu al Galei Societății Civile.

Art. 1.
Participanții au următoarele drepturi:
a) să participe la evenimentele Galei Societății Civile fără a li se percepe niciun fel de taxe;
b) să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte fără a li se percepe niciun fel de taxe;
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția “Gala Societății Civile”, precum și posibilele distincții obținute.

Art. 2.
Participanții au următoarele obligații:
a) să respecte Regulamentul concursului și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele Galei Societății Civile în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor etc).

Art. 1.
Înscrieriile se desfășoară în perioada 27 februarie - 28 martie 30 martie 2017, ora 23.59. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care apar anumite probleme tehnice, care împiedică participanții să finalizeze înscrierile deja începute. După încheierea perioadei de înscriere, odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Galei Societății Civile - www.galasocietatiicivile.ro, în Secțiunea Competiție, pe pagina de Participanți & Proiecte.


Capitolul VI.
Înscrierea

Art. 1.
Înscrierea în competiția Galei Societății Civile implică acceptarea din oficiu a “Termenilor și condițiilor” care reglementează folosirea site-ului www.galasocietatiicivile.ro și însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 2.
Un proiect sau un program poate fi înscris în cadrul competitiei doar de către inițiatorul/ organizatorul său principal, care poate fi, conform Capitolului II al prezentului Regulament, doar: persoană fizica, grup de inițiiativă, asociație, fundație, federație.

Art. 3.
Participanții pot să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte respectând încadrarea pe secțiuni descrisă în Ghidul de înscriere, variantele posibile fiind:
1. Înscrierea unui proiect într-o singură secțiune din cadrul categoriilor: A, B sau în două secțiuni din categorii diferite: A+B / A+C / B+B / B+C.
2. Proiectele și campaniile de Responsabilitate Socială, inițiate și implementate în egală măsură de un ONG cu un partener din sectorul privat, pot fi înscrise în secțiunea dedicată din cadrul categoriei D.
3. Programele pot fi înscrise doar în cadrul secțiunii dedicate din cadrul Categoriei D.

Atenție! Un proiect nu poate fi înscris doar într-o secțiune din cadrul Categoriei C, aceasta fiind categorie opțională pentru încadrarea proiectelor.

Atentie! DOAR proiectele câștigătoare ale Premiului I pe secțiune din cadrul categoriilor A și B vor intra pe shortlist, în finală pentru Marele Premiu și vor fi evaluate în a doua etapă de jurizare.

Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele.

Art. 4
. Înscrierea proiectelor se face exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe website-ul www.galasocietatiicivile.ro, DOAR din contul organizatorului, accesând din Secțiunea Competiție pagina Înscriere/Proiecte, DOAR în perioada dedicată înscrierilor.

Art. 5.
Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere.

Art. 6.
Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din formularul de înscriere determină depășirea termenului limită pentru înscrierea în concurs și /sau prin necompletarea câmpurilor obligatorii din formular.

Art. 7.
La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Art. 8.
Juriul și organizatorii au dreptul de a reîncadra proiectele înscrise, în cazul în care secțiunea propusă de un aplicant nu este cea potrivită. Participantul va fi anunțat de către echipa de organizare.

Art. 9.
Acceptarea/ aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de catre echipa de organizare a Galei Societății Civile prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înscriere în varianta finală (printr-un e-mail trimis catre adresa din contul aplicantului), până în data de 5 aprilie 2017, inclusiv.


Capitolul VII.
Dreptul de autor

Art. 1.
Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale Galei Societății Civile numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Art. 2.
Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

Art. 3.
Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere.

Art. 4
. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților.


Capitolul VIII.
Criterii de jurizare

Art. 1.
Proiectele înscrise în cadrul secțiunilor din Categoriile A și B vor fi evaluate de către membrii juriului după cele 4 criterii obligatorii:
Criterii obligatorii:
1) Relevanță
2) Eficacitate
3) Coerență
4) Impact

Proiectele încadrate în Categoria C vor fi evaluate și notate după cele 4 criterii obligatorii: Relevanță, Eficacitate, Coerență și Impact + criteriul aferent încadrării într-una dintre cele patru secțiuni, astfel:

1) Secțiunea Buget - / Eficiență +: 4 criterii obligatorii + criteriul Eficiență;
2) Secțiunea Impact: 4 criterii obligatorii;
3) Secțiunea Durabilitate: 4 criterii obligatorii + criteriul Durabilitate;
4) Secțiunea Originalitate: 4 criterii obligatorii + criteriul Originalitate;

Proiectele, campaniile și programele înscrise în Categoria D vor fi evaluate după cele 4 criterii obligatorii și, în funcție de opțiunile aplicantului la înscriere, 3 criterii opționale – care pot fi individual bifate și argumentate în cadrul formularului la înscriere:

Criterii opționale:
5) Eficiență
6) Durabilitate
7) Originalitate.

Art. 2.
Descrierea criteriilor de evaluare/ jurizare ale proiectelor înscrise în competiția Galei Societatii Civile poate fi vizualizată accesând secțiunea Competiție a site-ului, pagina Jurizare.


Capitolul IX.
Procesul de jurizare

Art. 1. Organizatorii competiției Gala Societății Civile vor anunța componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Art. 2.
Procesul de evaluare se va desfășura online prin intermediul site-ului www.galasocietatiicivile.ro și va fi împărțit în două etape, astfel:
- 6 aprilie – 25 aprilie 2017 [3 saptamani]: evaluarea și notarea proiectelor din cadrul fiecărei secțiuni ale categoriilor competiției (A, B, C și D) și stabilirea ierarhiei și premiilor din cadrul acestora;
- 28 aprilie/ 2 mai – 15 mai 2017 [2 saptamani]: evaluarea și notarea proiectelor câștigătoare ale Premiului I/ secțiunile din cadrul Categoriilor A și B pentru stabilirea castigatorului Marelui Premiu al Galei Societății Civile 2017.


Capitolul X.
Tipuri de premii

Art.1.
În cadrul competiției Galei Societății Civile se acordă trei tipuri de premii:
a) Marele Premiu al Galei Societății Civile: pentru acest premiu concură toate proiectele câștigătoare ale Premiului I din cadrul secțiunilor Categoriilor A și B și se acordă proiectului care a obținut cel mai mare punctaj în a doua etapă de evaluare/ jurizare.
b) Premiile pe sectiuni: premiile I, II și III se acordă primelor trei proiecte care au obținut cel mai mare punctaj în cadrul fiecărei secțiuni din cadrul Categoriilor A, B și D:

CATEGORIA A
Secțiunea A.1 Educație, Învățământ, Cercetare
Secțiunea A.2 Artă și Cultură
Secțiunea A.3 Apărarea drepturilor individuale/ colective
Secțiunea A.4 Comportament civic și Participare publică
Secțiunea A.5 Sănătate
Secțiunea A.6 Incluziune socială
Secțiunea A.7 Servicii de Asistență socială
Secțiunea A.8 Protecția mediului
Secțiunea A.9 Dezvoltare economică și socială

CATEGORIA B
Secțiunea B.1 Proiecte și campanii de VOLUNTARIAT
Secțiunea B.2 Proiecte pentru TINERET

Atenție! Proiectele care obțin Premiul I în cadrul celor 11 secțiuni (enumerate mai sus) din cadrul Categoriilor A și B intră pe shortlist/ în finală pentru Marele Premiu și vor fi evaluate și notate de către toți membrii juriului în cea de-a doua etapă de jurizare.

CATEGORIA D
Secțiunea D.1 Proiecte și campanii de Responsabilitate Socială
Secțiunea D.2 Programe

Atenție! Proiectele/ programele câștigătoare ale Premiului I pe secțiune NU intră pe lista scurtă de evaluare pentru Marele Premiu, în cea de-a doua etapă de jurizare.

c) Premiile Categoriei C: se acordă proiectelor care au obținut cel mai mare punctaj la fiecare secțiune din cadrul Categoriei C în prima etapă de jurizare, astfel:

Secțiunea C.1 Buget - / Eficiență + - Premiul pentru Eficiență
Secțiunea C.2 IMPACT - Premiul pentru Impact
Secțiunea C.3 DURABILITATE - Premiul pentru Durabilitate
Secțiunea C.4 ORIGINALITATE - Premiul pentru Originalitate

Atenție! Categoria C este o categorie opțională (aplicanții pot încadra într-una dintre secțiuni, ca a doua opțiune, proiectele înscrise în cadrul Categoriilor A sau B), iar proiectul/ proiectele câștigătoare ale Premiilor pentru Eficiență, Impact, Durabilitate sau Originalitate NU intră pe shortlist pentru Marele Premiu.

Art.2.
Dacă anumite proiecte nu se pot departaja datorită obținerii unui punctaj identic în urma evaluării și notării de către membrii juriului, acestora li se va acorda același tip de premiu - este valabil pentru Premiile pe secțiuni, Premiile Categoriei C și Marele Premiu al Galei Societății Civile.

Art. 3.
Marele Premiu al Galei Societății Civile, Premiile pe secțiuni și Premiilor Categoriei C se acordă doar organizațiilor care au înscris un proiect/ proiecte în competiția Galei Societății Civile.

Art. 4.
Câștigătorii Galei Societății Civile sunt anunțati DOAR în cadrul Festivității de acordare a premiilor.

Art. 5.
Premiile acordate la Festivitatea de premiere a Galei Societății Civile sunt onorifice și nu au un echivalent material.

Daca aveți intrebări, observații sau sugestii, vă rugăm sa ne scrieți pe adresa: contact@galasocietatiicivile.ro.