Institutul Național al Patrimoniului organizează marți, 2 octombrie 2018, două evenimente ce propun o privire analitică asupra intervențiilor de restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil din România.
 
12:00 - 13:30 // Lansarea proiectul INNOCASTLE - Inovarea instrumentelor de politică pentru conservarea, transformarea și exploatarea castelelor, conacelor și a domeniilor.
În cadrul unei conferințe de presă, cei 5 parteneri ai proiectului INNOCASTLE vor prezenta proiectul și obiectivele acestuia. Partea a doua va fi dedicată întrebărilor din partea publicului și a presei.
 
15:00 - 19:00 // Conferința și dezbaterea publică „Calitate în restaurare” parte a proiectului Patrimoniul românesc la 100 de ani după Marea Unire. Valori naționale. Valori europene.

Dezbaterea moderată de directorul Institutului Național al Patrimoniului, Ștefan Bâlici, va analiza subiectul calității în restaurare la nivel național, luându-se în considerare contextul european și internațional la care suntem conectați. La dezbatere vor participa reprezentanți ai National Trust, International Council of Monuments and Sites și unii dintre cei mai apreciați arhitecți restauratori din România.
 
Evenimentele vor fi găzduite de una dintre bijuteriile arhitecturale ale Bucureștiului, Hanu’ Lui Manuc (strada Franceză, nr. 62-64, București).
  

INNOCASTLE - Inovarea politicilor publice pentru prezervarea, transformarea și exploatarea castelelor, conacelor și grădinilor acestora 
În majoritatea țărilor Europene, protejarea, transformarea și utilizarea reședințelor extraurbane ale elitelor istorice (ansambluri, conace și castele) nu sunt susținute de politici care să reflecte adevăratele nevoi și oportunități ale acestora. Proiectul INNOCASTLE este construit în jurul ideii de valorificare a acestor forme sensibile și mai puțin cunoscute ale patrimoniului european.
 
Așezate în marea lor majoritate în zone rurale, reședințele elitelor istorice sunt de cele mai multe ori necunoscute publicului larg și turiștilor. Acestea au potențialul de a deveni catalizatori ai inovării și dezvoltării sustenabile rurale. Acest lucru necesită, însă, o schimbare de paradigmă, atât din punct de vedere legislativ, cât și aplicat, către o abordare complexă a procesului de restaurare. INNOCASTLE își propune să revitalizeze aceste comori ascunse prin adoptarea unor politici care să capaciteze actorii locali, investitorii privați și care să încurajeze parteneriatele inter-sectoriale.
 
Obiectivul proiectului este asigurarea prezervării durabile a reședințelor elitelor istorice prin remodelarea actualelor politici publice pentru ca acestea să reflecte mai bine tendințele actuale și viitoarele necesități, să asigure atât implicarea diferitelor grupuri interesate (actori), precum și flexibilitatea economică și de mediu a acestor ansambluri. Rezultatele proiectului vor fi patru planuri de acțiune (unul pentru fiecare partener) ce au ca scop remodelarea politicilor publice ce fac obiectul acestui proiect.
 
În România, Innocastle vizează în mod specific Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Urmărim ca, printr-un studiu integrat al reședințelor elitelor istorice, realizat în strânsă legătură cu grupurile interesate de la nivel local, național și regional, să propunem noi direcții de abordare a restaurării și punerii în valoare a acestui segment patrimonial.
 
Proiectul, coordonat de Institutul Național al Patrimoniului va fi desfășurat, pe o perioadă de 4 ani și jumătate, alături de Universitatea din Ghent (Belgia), Guvernul regional al Extremadura (Spania), National Trust (Marea Britanie) și Provincia Gelderland (Olanda). Proiectul este finanțat de Interreg Europe prin fonduri ERDF.
 
Calitate în restaurare
Calitatea în restaurare este o temă actuală la nivel internațional. În contextul programelor cu finanțare europeană și a altor acțiuni (Europa Creativă, Erasmus +, Horizon 2020, COSME și fonduri de coeziune), subiectul intervențiilor asupra monumentelor istorice sau siturilor protejate este abordat de către organizații internaționale precum ICOMOS, Europa Nostra sau National Trust, cu scopul de a clarifica mecanismele, curentele locale și abordările susceptibile de a compromite scopul conservării și punerii în valoare în deplină autenticitate a patrimoniului construit.
 
Mai mult, Comisia Europeană desfășoară, în cadrul uneia dintre cele 10 inițiative propuse pentru Anul European al Patrimoniului Cultural, intitulată Cherishing heritage: developing quality standards for intervention on cultural heritage, o amplă acțiune de analiză și reflecție privind calitatea intervențiilor asupra patrimoniului cultural, cu scopul aflării echilibrului corect între conservare și reutilizare. Acest proces, derulat în cadrul unui grup de lucru coordonat de ICOMOS, cu participarea UNESCO, ICCROM, ICOM, Europa Nostra și a altor membri ai grupului de stakeholderi ai Anului European, va conduce la formularea unui document de concluzii, care va fi prezentat în cadrul unei conferințe, la Veneția, în 22-23 noiembrie. Se vor stabili astfel viitoarele principii pentru calitatea intervențiilor asupra patrimoniul cultural în Europa.
 
În vederea pregătirii contribuției României la acest demers european, dar și pentru a putea contribui la procesul de re-elaborare legislativă aflat în curs pe plan național, care va conduce în următorii doi ani la elaborarea Codului patrimoniului cultural, urmărim ca prin conferința „Calitate în restaurare” să abordăm această temă, într-o perspectivă aplicată, care va avea ca rezultat un document concluziv asupra situației investițiilor finanțate din fonduri europene pentru patrimoniul construit românesc. Evenimentul va reuni experți internaționali și naționali ce vor dezbate puncte comune referitoare la implementarea intervențiilor contemporane asupra monumentelor istorice și siturilor protejate.
 
Prima parte a conferinței cuprinde o serie de comunicări, prin care vor fi aduse în dezbatere probleme ale sectorului, atât în ceea ce privește încadrarea teoretică, cât și în perspectiva acțiunii practice. Vor fi trecute în revistă exemple de bună practică, dar și acele intervenții problematice care scot în evidență o îngrijorătoare scădere a calității în restaurare. Atât la nivel național, dar și în alte țări europene se remarcă o orientare spre absorbția de fonduri în detrimentul autenticității și calității, aspect periculos care, dincolo de pierderile pe care le provoacă patrimoniului construit, are capacitatea de genera o școală de gândire care renunță la intervenția minimală și la primatul criteriului autenticității.
 
Din demersul nostru va rezulta o – inevitabil incompletă – inventariere, descriere și clasificare a problematicii, care va contura terenul dezbaterilor. Masa rotundă, care va implica și publicul, va urmări problemele și temele identificate de vorbitori, într-o perspectivă aplicată, îndreptată către conturarea de soluții și căi de urmat.
 
Evenimentul face parte din proiectul „PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale - valori europene” și se încadrează în seria acțiunilor derulate de Institutul Național al Patrimoniului în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural. Evenimentul este cofinanțat prin programul Centenarul României (1918 – 2018) și al Primului Război Mondial de Ministerul Culturii și Identității Naționale și este organizat cu susținerea Reprezentanței Comisiei Europene în România.