ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță prelungirea, în data de 25.07.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsurile până în data de 27.08.2018: 
- Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL;
- Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL.
           
Beneficiari eligibili M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL:
# comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
# ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc); 
# ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

Beneficiari eligibili M 7/6B – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL:
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;
 • Furnizorii de servicii sociale;
 • Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
 • Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.
   
  Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
  - pentru măsura M 6/6B: 182.161,48 Euro;
  - pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
  - pentru măsura M 6/6B: 100.000 Euro;
  - pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.

  Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:
  - pentru măsura M 6/6B: 460.989,48 Euro;
  - pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.
   
  Data limită de depunere a proiectelor:  
  - 27.08.2018, ora 13.00 pentru măsurile M6/6B și M7/6B; 
   
  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.
   
  Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M 6/6B și M7/6B postat pe pagina de internet a GAL: www.galgiurgiunord.ro.

  Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro.
   
  Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor M 6/6B și M 7/6B sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.
  Nu sunt modificări privind informațiile cuprinse în apelul de selecție nr. 2/2018.